Algemene voorwaarden


Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van Corona bij de uitvoering van opdrachten die niet afkomstig zijn van zakelijke klanten of bedrijven. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Corona; dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.

Totstandkoming van de overeenkomst

Bestelling: Nadat u uw persoonlijke gegevens hebt ingevoerd en op OK hebt geklikt, heeft u een bindende overeenkomst gesloten tot bestelling van de producten in de winkelwagen.
Nadat de bestelling is verzonden, ontvangt u een bevestigingsbericht.
De koopovereenkomst is tot stand gekomen zodra wij de levering bevestigen of de producten leveren.
Mocht U geen automatisch bevestigings bericht ontvangen,stuur dan een email naar: info@corona-denhoorn.nl
U kunt uw order binnen 14 dagen (vanaf de dag van aflevering) annuleren en retourneren wanneer u niet tevreden bent met de bestelling.
U dient dit vooraf per email info@corona-denhoorn.nl te melden.
Indien u binnen deze gestelde periode het artikel niet heeft teruggezonden is de koop gesloten.

Herroepingsrecht

Ruilen/Retouren: Indien een door Corona geleverd produkt niet voldoet aan uw verwachtingen dan kunt U het binnen 7 dagen retour sturen.
U dient dit vooraf per email te melden

De termijn van zeven werkdagen begint te lopen vanaf het moment dat het goed geleverd is.
U kunt alleen producten retour sturen die onbeschadigd zijn.
Houd er rekening mee dat bij Retour sturen van bestelde producten de kosten van verzending voor Uw rekening zijn.

Retourneer de producten binnen de gestelde termijn aan:

Corona
Dijkshoornseweg 4
2635EP Den Hoorn

Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen.
Vermeld Duidelijk Uw N.a.w. gegevens.
Mochten de producten toch beschadigd zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht.
U kunt dit voorkomen indien u de producten onbeschadigd en in de originele verpakking retourneert.

Van retourzending uitgesloten

* Direct waarneembare gebreken in de afgeleverde zaken, zoals krassen, deuken e.d. is na feitelijke aflevering geen retourzending mogelijk.
* Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending, snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.


Garantiebepaling

De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren.
Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van een wettelijk vastgesteld bedrag in verhouding met de gebruikerstijd Op Huishoudelijke apparaten is een garantie termijn van respectievelijk 1 of 2 jaar van toepassing.
Binnen die garantietermijn word het produkt kostenloos voor U gerepareerd, mits er geen gebruikersfouten van toepassing zijn.
Houd er rekening mee dat bij Retour sturen van producten de kosten van verzending voor uw rekening zijn.
Raadpleeg de documentatie bij het product voor informatie over de garantie van de fabrikant.


Verkoopvoorwaarden inzien

U kunt onze Algemene voorwaarden op elk willekeurig moment op deze website inzien.
Met het oog op de beveiliging kunt u de gegevens van uw bestelling niet opvragen via internet.


Toepasselijk recht

Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd.


Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten, gesloten overeenkomst(en) aan www.corona-denhoorn.nl verschuldigd is, heeft voldaan.

Aanbieder

Technisch Bureau Corona, Dijkshoornseweg 4, 2635EP Den Hoorn (215208 Delft)